Bir Bakışta MCI

Global Düşünüp, Yerel Uyguluyoruz.

MCI Türkiye; yaratıcı yaşam deneyimleri, dijitalleştirme, küreselleşme, marka geliştirme ve içerik stratejilerini kullanarak çokuluslu şirketler ve uluslararası kuruluşların performanslarını ve küresel büyümelerini arttırmalarına, yeni müşteriler kazanmalarına ve daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olur.

Katma değer sağlamak için gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri keşfedin

Kuruluşunuzun performansını B2B ve B2C fuarlarımızla arttırın.